Funer is er voor 

 uitvaartondernemers 

EN NABESTAANDEN

Wij geloven in

innovatieve

producten

en ideëen

Funer ondersteunt sinds 2006 meer dan duizend uitvaartondernemers in Europa bij het verlengen van hun dienstverlening na de uitvaart. Met innovatieve producten en ideeën willen we de nazorg nóg beter maken. Tegelijk helpt Funer nabestaanden om meer ruimte te vinden voor het omgaan met hun gevoelens na het verlies van een dierbare. Hiertoe biedt Funer doelgroepgerichte uitgaven.

Zorg voor

mensenlevens

voor nabestaanden

Het verlies van een dierbare en de diepe gevoelens die daarbij horen, zijn onontkoombaar in ieder mensenleven. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor jonge mensen. Hoe we hiermee omgaan, is bepalend voor het geluk en het gevoel dat we de rest van ons leven meedragen. Funer wil daarom alle benodigde informatie en dienstverlening rondom een verlies toegankelijk en bereikbaar maken. Omdat het mensen helpt en ondersteunt in hun verdere leven en bij hun geestelijke welzijn.

“Uitvaartondernemers zijn enorm belangrijk voor mensen die met een groot verlies worden geconfronteerd.”

Samen

nabestaanden helpen

Uitvaartondernemers zijn enorm belangrijk voor mensen die met een groot verlies worden geconfronteerd. Hun rol in het proces is cruciaal, net als de ondersteuning bij het leren omgaan met verlies. Uitvaartondernemers moeten daarbij zeer veelzijdig zijn, omdat hun dienstverlening zich binnen een breed werkgebied afspeelt. Met Funer kunnen uitvaartondernemers hun klanten helpen met praktische informatie en bij het leren omgaan met verlies.

“Door de producten en diensten van Funer in uw dienstverlening te integreren, maakt u uw onderneming zichtbaar tot ver na de uitvaart.”

Innovating

aftercare

Funer staat voor innovatie in de nazorg en wil daarmee de kwaliteitsbeleving bij nabestaanden vergroten. Met innovatieve producten en diensten richten wij ons op uitvaartondernemers, die hun dienstverlening tot ver ná de uitvaart willen verlengen. Uitgangspunt daarbij is dat een klein en onverwacht gebaar van de uitvaartonderneming van grote betekenis is voor de nabestaanden. Door de producten en diensten van Funer in uw dienstverlening te integreren, maakt u uw onderneming zichtbaar tot ver ná de uitvaart. Bij de nabestaanden, maar ook bij de mensen om hen heen.